Visit Green Smoke
31
Mrt

Roken verhoogt verlangen naar alcohol en omgekeerd

De meeste rokers zullen het bevestigen: als je rookt, krijgt je meer zin in alcohol en omgekeerd. Een groep Amerikaanse wetenschappers denken nu een verklaring hiervoor gevonden te hebben. Volgens hen zijn stresshormonen en het genotscentrum in onze hersenen hiervoor verantwoordelijk.

Onderzoekers van het Baylor College of Medicine bestudeerden de link tussen roken en drinken. Het bleek dat nicotine een verhoogde interesse in alcohol gaf bij alle proefdieren, ook zelfs 15 uur na de inname van de nicotine. Dit is opvallend aangezien de nicotine het lichaam van de proefdieren na 90 minuten al heeft verlaten. Men kan hieruit besluiten dat nicotine een langdurige invloed heeft op het brein.

Ook stelden de wetenschappers vast dat alcohol zorgt voor een verhoging van het dopaminegehalte in het genotscentrum van de hersenen. Dit levert een gevoel op van euforie. Er is wel steeds meer en meer alcohol nodig om hetzelfde genot te bereiken. Hierbij komt nog dat nicotine dit effect nog verhoogt. Dus wie rookt heeft meer alcohol nodig om tot hetzelfde genot te komen. Verder zou het roken het gehalte van de het stresshormoon glucocorticoïd verhogen waardoor er nog meer alcohol nodig is.

Volgens onderzoeker dr. John Dani heeft dit grote gevolgen: "Jonge mensen experimenteren vaak met sigaretten of alcohol en beide producten verhogen de kans dat ze meer kwetsbaar worden".

E-sigaret verhoogt wellicht de drang niet

Er werd geen onderzoek gedaan of het gebruik van de elektronische sigaret ook de drang verhoogd naar alcohol. Besluiten kunnen dus niet genomen worden, maar wetenschappers verwachten wel dat de invloed ervan niet zo hoog is als bij het roken van tabak. E-rokers zijn zich immers meer bewust van hun fysieke en mentale gezondheid en dit speelt onderbewust een grote rol op andere verslavingen.

Lees Meer Lees Meer

26
Mrt

Stoppen met roken is goed voor geheugen

Onderzoekers van de Britse Northumbria University hebben ontdekt dat stoppen met roken niet alleen goed is voor je gezondheid, maar dat je geheugen er ook baat bij heeft. Zo zou na het stoppen met roken je geheugen kunnen herstellen tot het niveau van niet-rokers.

Bij een studie werden 70 mensen gevolgd. Hiervan waren 27 personen actieve rokers, 24 niet-rokers en 18 personen waren bij de aanvang van de studie net gestopt met roken. Bij uit uitvoeren van de testen konden de rokers slechts 60 procent van de taken onthouden terwijl iets meer dan 80% van de taken door niet-rokers onthouden werden.

Bij groep die gestopt waren met roken was dit 65%. De test werd een tijd later opnieuw uitgevoerd en nu scoorden de ex-rokers op 75% van de proeven.

Cognitieve functies

Dit onderzoek ligt in de lijn met eerder gevonden resultaten dat de na he stoppen van roken de cognitieve fucnties terug herstellen. Met dit onderzoek wil het team rond Tom Heffernan aantonen dat niet alleen de fysieke gezondheid van de ex-rokers erop vooruit gaat, maar dat ook de levenskwaliteit in de brede zin verbeterd na het stoppen.

De ex-rokers zullen zo wat op bijna alles beter kunnen functioneren. Momenteel loopt er ook een onderzoek naar de effecteven van passief meeroken op het geheugen.

Lees Meer Lees Meer

16
Mrt

Vrouwen moeten best stoppen met roken voor ze dertig zijn

Als vrouwen stoppen met roken voor hun 30ste verjaardag, zal de kans dat ze overlijden aan longkanker dalen met 97 procent. Dit spectaculaire cijfer komen we te weten na een grootschalig onderzoek van de universiteit van Oxford naar het rookgedrag en de effecten ervan bij vrouwen. Voor vrouwen die voor hun 40ste stoppen vermindert die kans trouwens met 90%.

Aan het onderzoek namen 1,3 miljoen Britse vrouwen tussen de 50 en de 65 jaar deel. Omdat vrouwen pas later in de geschiedenis massaal zijn beginnen te roken, waren de vorige onderzoeken hoofdzakelijk mannelijk gekleurd.

Uit het onderzoek blijkt dat verstokte vrouwelijke rokers maar liefst 3x meer kans hebben om te overlijden gedurende de studieperiode (gemiddeld 12 jaar) dan niet-rokers. Bijna 70% van de overlijdens in de groep van rokers is te wijten aan rokerziektes zoals longkanker en hartziektes.

Zeker de leeftijd waarop vrouwen beginnen met roken is bepalend. Als ze vroeger starten met roken is de kans beduidend groter op een rokersziekte en dus ook op een vroegtijdig overlijden.

Ondanks het feit dat vroegtijd stoppen de kans op een rokersziekte fel doet zakken, betekent dit niet dat vrouwen tot die leeftijd zorgeloos mogen roken. Vrouwen die tot hun 40ste hebben gerookt blijven immers nog steeds 1,2 keer meer kans hebben op een vroegtijdige sterfte.

Lees Meer Lees Meer

11
Mrt

Roltabak en e-sigaret enorm populair door crisis

Als gevolg van de economische crisis wordt goedkopere roltabak meer een meer verkocht. In 2013 roken meer dan 850.000 rokers roltabak, tegenover slechts 500.000 mensen in 2012. De groei is vooral te vinden bij armere rokers, bij de Walen en bij de rokers ouder dan 65 jaar.

Het aantal rokers is trouwens flink gestegen. Momenteel roken 27% van de Belgen, terwijl in 2012 maar 22 procent een sigaret opstaken. Luk Joossens, expert in tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker, verduidelijkt: "In 2013 koos een derde van de rokers voor roltabak terwijl in de afgelopen 5 jaar dit aantal stabiel rond de 25% bleef. Bovendien bevestigen de cijfers van de FOD deze tendens."

Noodzaak voor goedkoper alternatief

De voornaamste oorzaak voor deze verschuiving is natuurlijk de prijs. Een zelfgerolde sigaret kost ongeveer 3 tot 4 keer minder dan een klassieke sigaret. De crisis dwingt veel rokers naar een goedkoper alternatief. De steeds stijgende accijnzen helpen de roker hierbij in hun keuze.

Roltabak is trouwens heel goedkoop in België. Zou is deze roltabak 50 procent duurder in Nederland, 100 procent in Frankrijk en 200 procent in Groot-Brittannië.

Ook andere goedkopere alternatieven zoals de e-sigaret zijn duidelijk in de lift. Een elektronische sigaret is al snel de helft goedkoper, waardoor steeds meer mensen de overstap wagen. Toch blijft dit product bij veel mensen nog onbekend terrein. En onbekend is jammer genoeg vaak ook onbemind. We hopen van harte dat de elektrische sigaret daarom meer bekend wordt bij het grote publiek en onze website draagt hierbij een steentje toe.

Mentholsigaretten

De peiling van de Stichting tegen Kanker deed ook navraag naar mentholsigaretten, een product dat Europa wil en gaat verbieden binnen 8 jaar als gevolg van de nieuwe tabaksrichtlijn. Het blijkt nu dat een 15 procent van de rokers kiest voor sigaretten met menthol. Het grootste deel hiervan zijn jonge vrouwen.

Lees Meer Lees Meer

03
Mrt

Stoppen met roken is moeilijker voor vrouwen

De hersenen van vrouwen reageren anders op nicotine dan bij mannen. Hierdoor hebben de vrouwen het moeilijker om af te kicken van nicotine. Een groep Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Yale bestudeerden 100 personen waarvan de helft mannen en vrouwen waren, alsook rokers en niet-rokers.

Men vroeg aan de rokers om een week te stoppen met roken. De wetenschappers namen vervolgens scans van de hersenen van alle deelnemers. Hieruit bleek dat bij rokers er een hoger aantal receptoren van nicotine was, hetgeen invloed heeft op de gewoonte van het roken.

Bij mannen was het aantal receptoren nog een stuk hoger dan bij vrouwen. Hierdoor besluiten de wetenschappers dat vrouwen vooral verslaafd zijn door andere factoren van het roken zoals de geur, het vasthouden van de sigaret, enz. En het afleren van deze verslavingen is nog een stuk moeilijker dan het afbouwen van nicotine.

Progesteron

Het hormoon progesteron speelt een belangrijke rol in de verschillen tussen mannen en vrouwen. Het niveau van dit hormoon schommelt enorm tijdens de verschillende fases van de menstruele cyclus van de vrouw. Zo is het bijvoorbeeld meer aanwezig na de eisprong. Een hoger niveau van progesteron zorgt voor een lager aantal nicotinereceptoren.

De meeste huidige behandelingen voor het stoppen van roken zijn gebaseerd op een vervangingstherapie van nicotine, maar deze studie geeft aan dat vrouwen meer baat hebben bij andere vormen zoals gedragstherapie of ontspanning.

Elektronische sigaret is zeer ideaal om te stoppen

Via de e-sigaret kun je de nicotine-gehaltes stap voor stap afbouwen terwijl de andere rokershandelingen in eerste fase in stand gehouden blijven. Dit zorgt voor een verhoogde slaagkans bij mannen en zeker bij vrouwen. Pas in de latere fase wanneer de fysieke drang naar nicotine verwaarloosbaar laag is, gaat men de rokershandelingen afbouwen.

Lees Meer Lees Meer