Visit Green Smoke
17
Feb

Enge waarschuwingen missen hun effect

Tot nu toe is het niet wetenschappelijk aangetoont dat angstaanjagende foto's en teksten op pakjes van sigaretten effectief zijn. Meer zelfs, sommige onderzoekers denken dat ze net een averechts effect hebben.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht publiceerden hun bevindingen in het vakblad Health Psychology Review. Ze vertellen dat angstaanjagende voorlichting alleen werkt als de mensen ervan overtuigd zijn dat ze hun gedrag kunnen veranderen. En daar zit het probleem want de meeste rokers denken dat ze niet kunnen stoppen met roken.

In dat geval hebben deze waarschuwingen geen effect of zelfs het omgekeerd effect. De onderzoekers konden vaststellen dat in bepaalde gevallen de mensen juist meer gingen roken door deze waarschuwingen.

Om tot hun besluit te komen combineerden de vorsers de uitkomsten van alle studies over de effectiviteit van angstaanjagende voorlichting. Hun analyse is duidelijk en krachtig: er geen bewijs dat mensen hun gedrag aanpassen door dergelijke voorlichting.

De vorsers raden dan ook aan dat er gestopt wordt met negatieve gruwelijke waarschuwingen. Ze pleiten dat er meer een meer positieve boodschap gebracht wordt. Rokers hebben net nood aan een schouderklopje, aan hoop dat ze hun verslaving kunnen kwijtraken.

Het zou bv. niet slecht zijn om reclame op de pakjes te drukken van methodes en middelen die helpen om te kunnen stoppen met roken. Dan denken we aan nicotine-pleisters, kauwgom en natuurlijk de elektronische sigaret. Hiermee zou een aardverschuiving tot stand gebracht kunnen worden, maar wil men dit wel?

Lees Meer Lees Meer

13
Feb

Kinderen passief laten meeroken is mishandeling

In Vlaanderen roken 120.000 kinderen dagelijks een sigaretje of meer passief mee. Ze worden dus iedere dag blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van de tabaksrook. Dit is onaanvaardbaar roepen Jean-Jacques Cassiman en Erwin De Clerck van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK).

Roken in het bijzijn van jonge kinderen is een misdrijf en moet bij wet verboden worden. Het is zeer moeilijk om een precieze sanctie op te leggen in praktijk, maar toch moet volgens de VLK er een krachtig signaal komen om de risico's die kinderen lopen te onderstrepen.

Peuters riskeren niet alleen een grote kans op wiegendood, ze dreigen later ook ziektes te krijgen zoals astma, bronchitis, hersenvliesontsteking en oorontstekingen. En alles dankzij de tabakssigaret van mamma en pappa.

Cassiman: "Wat is er nog meer nodig dan roken in het bijzijn van kinderen eigenlijk mishandeling te noemen?". En iedere vorm van mishandeling moet strafbaar zijn, dus waarom hebben rokende ouders vrij spel? Toch is het geen goed idee om elke rokende ouder voor de rechtbank te brengen, het is en blijven ten slotte de ouders. Maar toch moeten we als samenleving duidelijk zijn dat we het niet langer gedogen dat kinderen slachtoffer worden van tabaksrook.

De overheid moet dringend uit hun winterslaap ontwaken en optreden. Natuurlijk valt alles wat er gebeurt in beslotenheid van het gezin onder de privacy-wetgeving, maar dit mag geen absoluut recht zijn. De privacy moet wijken voor het fundamenteel recht van de bescherming van de gezondheid.

Lees Meer Lees Meer

03
Feb

Sigarettenrook is nog na maanden later schadelijk

Iedereen weet dat zowel actief als passief roken ('meeroken') schadelijk is voor de gezondheid. Uit een recent onderzoek gedaan aan de Universiteit van California blijkt nu dat derdehandsrook van sigaretten ook schadelijk is voor ons DNA.

Met derdehandsrook bedoelen we het giftige residu dat achterblijft op allerlei plaatsen en oppervlakken, vooral bv. op kleding en stoffen. Dat giftige residu zou zelfs schadelijker worden na verloop van tijd.

De onderzoekers plaatsten papieren strookjes in rookkamers. De 'acute' staaltjes werden blootgesteld aan 5 sigaretten gedurden telkens 20 minuten. De 'chronische' staaltjes werden tijdens een periode van 200 dagen blootgesteld aan sigarettenrook (in totaal 250 uur). In deze periode werd de kamer ook regelmatig verlucht.

De concentraties van schadelijke stoffen waren hoger in de chronische stalen dan in de actute versies. Er was ook meer DNA-schade bij de chronische stalen. Er was zelfs sprake van een verandering van 0,4% van menselijke cellen binnen het eerste uur van de blootstelling. Na 3 uur bedroeg dit percentage zelfs 1,2 procent.

Sommige bestanddelen in de derdehandsrook zijn bij de meest kankerverwekkende stoffen die er bestaan en ze zijn moeilijk weg te krijgen. Zeker op oppervlaktes zoals kleren, tapijten is er een gevaar voor kinderen omdat deze veel in contact komen hierbij.

Gewone poetsmethodes zoals stofzuigen, vegen of ventileren zijn weinig effectief om de aanwewzigheid van de gevaarlijke deeltjes echt te verlagen. Het enige dat echt helpt zijn de materialen vervangen (zoals tapijt), of het herschilderen van muren.

Enkel in tabaksrook

De schadelijke derdehandsrook werd tot nu toe niet aangetroffen bij het gebruik van elektronische sigaretten. Dit komt vooral omdat er bij de e-sigaret geen verbranding van organische materialen is. Bij het roken van tabak komen trouwens bij deze verbranding meer dan 4000 giftige chemische stoffen vrij.

Bij elektronisch roken heeft er enkel een opwarming van vloeistof plaats. De e-sigaret verpreidt ook geen tweedehands rook.

Lees Meer Lees Meer

26
Jan

Zoetere sigaretten moeten jongeren verleiden

De tabaksfabrikanten staan bijna met de rug tegen de muur omwille van het rookverbod en negatieve reacties op het roken tegenwoordig. Toch vechten ze terug en met een nieuw wapen: de zoetere en mildere sigaret. Hiermee hopen ze jongeren meer aan het roken te krijgen.

Zo voegen de makers van sommige sigarettenmerken tegenwoordig pruimensap, cacao of honing toe aan hun sigaretten om alzo een betere smaak te verkrijgen. De scherpe smaak van pure tabak wordt hierdoor wat afgezwakt en het verslavende effect van nicotine wordt zelfs nog verhoogt.

Het toevoegen van deze zoetigheden komt ook de geur ten goede die hierdoor minder indringend is. Het gevolg is ook dat de roker dieper en makkelijker kan inhaleren.

De smaak van gecarameliseerde suiker en de zoete geur wordt vooral op prijs gesteld door beginnende, jonge rokers. De hoeveelheid toegevoegde suikers verschilt van merk tot merk en hangt mee af van de manier waarop de tabak wordt gedroogd.

Sigaretten nog giftiger

Een bijzonder nadelig effect van het toevoegen van deze zoetigheden is dat de rook nog giftiger wordt en de kans dat de roker kanker krijgt hierdoor verhoogt.

Een wetenschapper die werkt voor de British American Tobacco company geeft toe dat er inderdaad suikers aan de sigaretten worden toegevoegd, maar ontkent dat dit gedaan wordt om jongeren te verleiden.

Volgens Deborah Arnott, de directeur van een Britse organisatie die de gevaren van roken voor de gezondheid in kaart brengt, gaat het om een cynische poging van de tabaksfabrikanten om de klanten te vervangen die ze elk jaar met hun product doden.

Lees Meer Lees Meer

20
Jan

Een derde van de rokers rookt stiekem

Jongeren die zich verbergen om stiekem een sigaret te roken. We hebben het allemaal al gezien, maar toch zijn het niet enkel de tieners dit dit doen. Uit een rondvraag bij 2000 Britse rokers blijkt dat bijna één op drie rokers zich schaamt voor hun gedrag en dit dan ook verbergt voor iemand.

Meer dan de helft van de ondervraagde rokers wil niet dat zijn of haar moeder het weet, zelfs al is de roker in kwestie al ouder dan 50 jaar. Bijna 45% van de rokers liet weten dat ze ook hun rookgedrag verbergen voor hun vader. De partner en kinderen kwamen scoorden met respectievelijk 26 en 20 procent minder goed.

Omdat de gemiddelde Britse roker op 15 jaar begint te roken, houden velen die leugen vast voor hun hele leven. Schaamte is de meest voorkomende redenen voor de geheimhouding. De schaamte komt oa. door de hoge kostprijs van het roken, maar vooral door de gezondheidsrisico's.

De meeste rokers liegen vooral over de hoeveelheid dat ze roken. Bijna de helft loog hier over. Ook zei 25 procent van de ondervraagden dat ze hun rookgedrag verbergen ten opzichte van hun werkgever. Zeer onrustwekkend is dat 30 procent hierover zelfs loog tegen hun huisdokter.

De elektronische rokers verborgen hun gewoonte bijna niet. Dit komt ook omdat in praktijk deze groep meestal positieve complimenten krijgen van hun omgeving. De elektronische roker geeft met het opsteken van een e-sigaret een signaal dat hij zich bewust is van de gezondheidsrisico's voor zichzelf en zijn omgeving en dus niet roekeloos door het leven stapt. Hiervoor kan men dus fier zijn.

Dat mensen zich schamen omdat ze hun gezondheid ernstig in gevaar brengen is zeer begrijpelijk. Een recente studie toont aan dat dagelijks slechts één sigaret roken al gevaarlijk is. Het risico op hartproblemen is dan al dubbel zo hoog dan bij niet-rokers. En dit risico stijgt alleen maar wanneer men meer en langer rookt. Maar er is ook goed nieuws.

De hogere dreiging kan binnen de 5 jaar ongedaan gemaakt worden indien men stopt met het roken van tabak. Dus alle rokers weten wat hen te doen staat.

Lees Meer Lees Meer