Visit Green Smoke Home > Stoppen met roken

Stoppen met roken is moeilijker voor vrouwen

03-03-2014, door

De hersenen van vrouwen reageren anders op nicotine dan bij mannen. Hierdoor hebben de vrouwen het moeilijker om af te kicken van nicotine. Een groep Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Yale bestudeerden 100 personen waarvan de helft mannen en vrouwen waren, alsook rokers en niet-rokers.

Men vroeg aan de rokers om een week te stoppen met roken. De wetenschappers namen vervolgens scans van de hersenen van alle deelnemers. Hieruit bleek dat bij rokers er een hoger aantal receptoren van nicotine was, hetgeen invloed heeft op de gewoonte van het roken.

Bij mannen was het aantal receptoren nog een stuk hoger dan bij vrouwen. Hierdoor besluiten de wetenschappers dat vrouwen vooral verslaafd zijn door andere factoren van het roken zoals de geur, het vasthouden van de sigaret, enz. En het afleren van deze verslavingen is nog een stuk moeilijker dan het afbouwen van nicotine.

Progesteron

Het hormoon progesteron speelt een belangrijke rol in de verschillen tussen mannen en vrouwen. Het niveau van dit hormoon schommelt enorm tijdens de verschillende fases van de menstruele cyclus van de vrouw. Zo is het bijvoorbeeld meer aanwezig na de eisprong. Een hoger niveau van progesteron zorgt voor een lager aantal nicotinereceptoren.

De meeste huidige behandelingen voor het stoppen van roken zijn gebaseerd op een vervangingstherapie van nicotine, maar deze studie geeft aan dat vrouwen meer baat hebben bij andere vormen zoals gedragstherapie of ontspanning.

Elektronische sigaret is zeer ideaal om te stoppen

Via de e-sigaret kun je de nicotine-gehaltes stap voor stap afbouwen terwijl de andere rokershandelingen in eerste fase in stand gehouden blijven. Dit zorgt voor een verhoogde slaagkans bij mannen en zeker bij vrouwen. Pas in de latere fase wanneer de fysieke drang naar nicotine verwaarloosbaar laag is, gaat men de rokershandelingen afbouwen.
Tweet dit artikel:Reageer en geef uw mening: