Visit Green Smoke Home > Sigaret is grote vervuiler

Tabakssigaret is de grootste bron van vervuiling

Met een alcoholtestapparaatje van de politie kan men eenvoudig meten hoeveel de uitgeademde CO-gehalte bedragen. Ongeveer 150.000 europeanen deden deze test en nu blijkt dat rokers van tabak de helft meer koolstofmonoxide (CO) uitademen dan het maximaal aanvaarde niveau van luchtkwaliteit.

Koolstofmonoxide is een geur- en kleurloos gas dat het zuurstoftransport in het bloed kan verstoren. Het komt vrij bij alle verbranding van organisch material en dus ook bij benzine, steenkool en sigaretten.

Dat rokers zwaar vervuild zijn aan CO door de sigarettenrook verbaast niemand, maar dat hun uitgeamde lucht mede bron is van luchtvervuiling doet menig wenkbrauw fronsen.

Concreet betekent dit dat het vervuilingsalarm wordt afgekondigd in Europese steden wanneer omgevingslucht 8,5 ppm CO bevat. Een roker die amper één tot vijf sigaretten per dag opsteekt, levert een CO-uitstoot van 17,5 ppm. Dit is meer dan het dubbel van het toelaatbare terwijl bij niet-rokers de gemiddelde COex op 3,9 ppm ligt.

Dit heeft als effect dat niet-rokers in landen met strengere rookwetgevingen gezonder door het leven gaan. In Ierland, bekend voor zijn strikte rookwetten, is de vervuiling van de longen bij niet-rokers 2x lager dan bv. in Griekenland waar openbaar roken heel normaal is.

Tabaksrook is dan ook de belangrijkste oorzaak van vervuiling in Europa: de COex bedraagt 17 ppm bij dagelijkse rokers, 5,5 ppm bij gelegenheidsrokers en 5,2 ppm bij niet-rokers die gedurende meer dan 30 minuten aan rook werden blootgesteld.

E-sigaret is milieuvriendelijk

Volgens wetenschappers leveren deze resultaten nieuwe bewijzen dat volledig rookverbod in gesloten openbare ruimten echt wel nuttig is.

Voor alle duidelijkheid, de damp van een elektronische sigaret bevat geen koolstofmonoxide. Andermaal een reden om elektrische te roken, en zeker in gesloten ruimtes. Je doet er niet alleen je eigen gezondheid een cadeau bij, het is ook goed voor het milieu.
Tweet dit artikel:Reageer en geef uw mening: